Fogalomtár: Tenyésztés


tenyésztés: céltudatos emberi tevékenység, az állattenyésztés gyakorlati tudományágának a mûvelése, mely során az ember a klf. más tudományágak (takarmányozástan, állategészségügy, szaporodásbiológia stb.) eredményeinek felhasználásával a céljainak megfelelõ utódokat remél a tudatosan kiválasztott hím és nõnemû egyedek párosításából.
A ÿ1Aszaporításnál minõségileg több, hiszen a szaporítás során csupán utódok nyerése a cél.
Két fõ tenyésztési irányzat érvényesül a korszerû állattenyésztésben:
— a keresztezés és
— a fajtatiszta tenyésztés.
Érdekesség, hogy a washingtoni egyezmény által érintett ún. elsõlistás fajok tenyésztése Németországban engedélyhez kötött.
A dolog menete ott a következõ: a tartományi hatósághoz benyújtott kérelem mellé mellékelni kell a tenyészpár származási-tartási engedélymásolatát; az illetékes hatósági állatorvos szemlézi a tenyészet tervezett helyét, s elbírálja, hogy
— az elhelyezési körülmények higiéniai és állatorvosi szempontból alkalmasak-e a tenyésztéshez;
— az állatvédelmi törvény elõírásait a kérelmezõ teljesíti-e;
— megvizsgálja, hogy a kérelmezõ rendelkezik-e a tenyésztéshez elegendõ szakismerettel.
Ha a kérelmezõ minden tekintetben megfelel, akkor vállalnia kell, hogy az elsõlistás engedélyezett madarairól
1. nyilvántartást vezet, melybe pontosan rögzíti a vásárlásokat, az eladásokat, a szaporulatot és a veszteségeket;
2. minden szaporulatot hivatalos gyûrûvel lát el;
3. csak a második generációs szaporulatot értékesítheti, de azt is csak kereskedelmi engedély birtokában.

Felhasznált irodalom: Lengyel Tibor: Madárbarát lexikon
2005.09.12 20:24
Vissza a főlapra