Fogalomtár: Fajtatiszta tenyésztés:


olyan állattenyésztési eljárás, amelynél az azonos fajtába (tájfajtába, fajtaváltozatba) tartozó állatok párosítása és tudatos szaporítása történik.
A fajtatiszta tenyésztés célja az egyedek fajtajellegének és értékmérõ tulajdonságainak a rögzítése, a populációk konszolidáltságának, termelõképességének a fokozása.
Korszerû értelemben a fajtatiszta tenyésztés nem jelenti a fajtára korábban jellemzõ valamennyi tulajdonság merev rögzítését.
A fajtatiszta tenyésztés valamennyi tenyészmunka alapja, ezért a törzstenyészetekben is ez az uralkodó eljárás. Ha a fejlõdés üteme lelassul v. az állomány leromlik és a degenerálódás jelei kezdenek mutatkozni, akkor az ún. vérfrissítést alkalmazzák.
A vérújítás során a tenyészetbe rendszerint idegen helyrõl, azonos fajtába tartozó, de eltérõ környezeti feltételek között nevelkedett, szilárd szervezetû, rendszerint apaállatot visznek.
A vérfrissítés hatékonyságát általában növeli, ha a vérújításra alkalmazott egyedek
— nincsenek rokonságban a javítandó állománnyal;
— ha a vérújításra szánt egyed tenyészetérõl megbízható információink vannak;
— a nekünk megfelelõ örökletes alapú egyedeket tudunk szerezni.
Ezt a módszert fõként ott alkalmazzák, ahol a rokontenyésztéssel szembeni érzékenység rövid idõn belül a vitalitás és a teljesítményszint rovására megy.
A fajtatiszta tenyésztés elõfeltétele a kielégítõ szelekciós bázis, és hogy álljon rendelkezésre genetikai tartalék.
A fajtatiszta tenyésztést a korszerû állattenyésztésben nem a keresztezés ellentétének, hanem kiegészítõjének tartják.
Az említett két fajtatiszta tenyésztési módszer (vérfrissítés, rokontenyésztés) mellett ide tartozik a
ÿ1Atörzstenyésztés (vonaltenyésztés) és a
ÿ1Avérvonaltenyésztés.Felhasznált irodalom: Lengyel Tibor: Madárbarát lexikon
2005.09.12 20:24
Vissza a főlapra