Rendszertani besorolás


Család
Alcsalád
Nemzetség
PAPAGÁJFÉLÉK
Valódi papagájok
Kékarák
PSITTACIDAE
Psittacinae
Anodorhynchus
PSITTACIDAE
....Psittacinae
Show details for A nemzetségből a Parrotland-en található ismertetőkA nemzetségből a Parrotland-en található ismertetők
Hide details for A nemzetségből a Parrotland-en található ismertetőkA nemzetségből a Parrotland-en található ismertetők
Magyar névLatin név
Jácintkék araAnodorhynchus hyacinthinus
Kis jácintaraAnodorhynchus leari
Tengerkék araAnodorhynchus glaucus

Fajok száma: 3
Alfajok száma:0(a besorolásokat mindig úgy értelmezzük, hogy azok a madarak (AVES) osztályán belül a papagájok (PSITTACIFORMES) rendjéhez tartoznak)
Lengyel Tibor: Madárbarát lexikonja szerint:
kékarák (Anodorchynchus - Blauaras — Macaw): az arapapagájok nagy csoportjába tartozó nemzetség.
A köznyelv nem tesz különbséget a két nemzetség között, pedig az ide tartozó, ma élõ három fajt könnyû elkülöníteni a valódi aráktól, hiszen az Anodorhynchus nemzetségbeli nagypapagájok (beleértve a már kipusztított
Anodorhynchus
— purpurascens-et is
egyetlen szín, a kék árnyalatait mutatják, ezen felül az arci részüket is hiánytalanul fedi toll, csak egy nagyon keskeny csupasz bõrredõ mutatkozik a csõrszegletben.
Ezzel szemben a valódi aráknál az arci rész többé-kevésbé tollhiányos. A kékaráknak viszont van szemgyûrûjük, ami viszonylag nagy, és sárga színû.
Az említett bõrredõ szintén sárga.
A Lear-aránál ez félkör, a tengerkék aránál és a nagy jácintaránál pedig félhold alakú.
További megbízható különbség, hogy míg a valódi arák csõrén fogszerû rovátkák találhatók, addig a kékaráknál ez a "reszelõ" oly kicsi, hogy a felületes szemlélõdõ észre sem veszi.
Ivari kétalakúságot egyik fajnál sem írtak le.
Ma már csak a
Lear kis jácintkék arája, a
(nagy) jácintkék ara és a
tengerkék ara lehet érdemben az Anodorchyncus nemzetség tárgyalásának alanya.
Sajnos ezek is veszélyeztetett fajok, mert az utóbbi években vészesen megcsappant az állományuk.
Tartásukat, adás-vételüket, exportjukat és importjukat a washingtoni-egyezményhez csatlakozott országokban, így hazánkban is elõzetes engedélyeztetéshez kötik.
Anodorhynchus: a kékpapagájok v. kékarák, az arákkal rokon papagájnemzetség a valódi papagájok alcsaládjában 3 fajjal.
A kipusztított A. purpurascenssel együtt valaha négy faj tartozott ide.
A ma élõ fajok:
Anodorhynchus
— glaucus: tengerkék arara (Meerblauer Arara v. Blauer Ara),
— hyacinthinus: (nagy) jácintara (Hyazinth- v. Grosser Hyazinthara),
— leari: Lear kis jácintkék arája v. kobaltkék Lear-ara (Lear's Arara v. Kleiner Hyazintharara).
A kipusztított fajról ma már csak a korabeli hajósok leírásából lehet fogalmat alkotni, s ezekbõl azt is tudjuk, hogy a negyedik, hajdani kékara csupán a Guadeloupe-szigeten fordult elõ.

Felhasznált irodalom: Dr. Romhányi Attila: A Föld papagájai, Lengyel Tibor: Madárbarát lexikon, Thomas Arndt: Lexicon of Parrots
2005.08.16 14:29
Vissza a főlapra
websas.hu