Beszéd és intelligenciaA papagájok a madarak osztályának egyik legintelligensebb rendjét alkotják. Persze a különböző fajok között nagy eltérések mutatkoznak, de egyik másik rend sem vonultat fel ilyen magas intelligenciával rendelkező fajokat. A madarak és ezen belül a papagájok hang- és beszédutánzó képessége egyedülálló az állatok világában. A madarak beszédutánzási képességében fajonként és egyedenként eltérő lehet, mint ahogy egy ember is lehet lángész, avagy buta. Érdekes tétel, hogy kutatások szerint a madarak hangutánzása az álcázást - mimikrit - szolgálja. (Személyes privát megjegyzésem a dologhoz, hogy nem igazán értem, vajon a madár miért rejtőzik jobban, ha egy bizonyos zajt, másik madár/állat/stb. hangját utánozza, mintha csendben marad).

Tanítás
A papagájokat különböző mutatványokra, hang- és beszédutánzásra lehet megtanítani. A tanításnál fontos szempont kell hogy legyen az, hogy madarat valamire kényszeríteni szinte lehetetlen, tehát el kell érnünk, hogy a madár akarjon tanulni. Ezt könnyebb elérni, mint gondolnánk, hiszen az egyedül, kedvencként tartott papagájnak a figyelme amúgy is ránk irányul, mi jelentjük számára a társaságot, a szórakozást. A papagájok tanítgatása hosszadalmas folyamat, bár jobb esetben akár már néhány hét után is tudunk eredményt felmutatni. A tanítgatásnál akkor járunk el jól, ha azt Ez a munka általában több évig is tarthat, amíg felismerjük, hogy a madarunk egyáltalán milyen szintre juthat el és amíg erre a szintre eljuttatjuk.
A beszédre tanításnak több módszere is van, mindenki a sajátjára esküszik. Itt két módszert ismertetek:
1. Magnóval: A madár magnóról folyton ugyanazt a szót, mondatot, stb. hallja, amit egy idő után elkezd ismételgetni. Ez valóban kényelmes tanítási módszer, a probléma csupán az vele, hogy ezzel a módszerrel csak az első szintet érhetjük el (lásd lejjebb).
2. Párbeszédes tanítás: Ez a módszer nagyon jól bevált, meglepően gyorsan lehet vele eredményeket elérni. A lényege, hogy a madarat féltékennyé tegyük és ezzel bírjuk rá a beszéd megtanulására. A tanításhoz két fél szükséges: a gondozó és a segéd. A gondozó kezdeményez, a segéd válaszol, természetesen a madár közvetlen közelében. Helyes válasz esetén a segéd jutalmat kap, olyat amit a madarunk szeret. A papagáj nagyon gyorsan megérti, hogy a jutalom miért jár és ő is próbálkozni fog válaszolni. A madár helyes válasza esetén természetesen a madár kapja a jutalmat. Példa: A gondozó felmutat egy diót. Erre a segéd azt mondja, hogy "Kérek diót", mire ezt jól láthatóan megkapja a gondozótól. Ezt addig kell a madár előtt ismételgetni, amíg érdeklődik, avagy nem kezdi el ő is ismételgetni a "Kérek diót" mondatot.
Ez a módszer azért is jó, mert a madarunkkal rögtön a második szinten kezdünk, tehát a tanult beszéd nem csak üres hangutánzás lesz.

Érdekes tény, hogy az igazán eredményes beszédre tanítási módszerről már nincs tudomásunk, holott egyházi feljegyzések arról szólnak, hogy voltak olyan papagájok, "akik" a Bibliából teljes fejezeteket mondtak el. A mai tanítási módszerekkel a madaraink szókincse százas, ritkábban az ezres nagyságot érhetik el.

Intelligencia szintek
A madaraink öt, egymástól jól elkülöníthető szintre juthatnak el:
1. Hangutánzás
Ezen a szinten a madarunk már utánozza pl. a telefon csöngését, egyes szavakat, sőt mondatokat is elismétel, de itt még a beszéd csak hangutánzás szintig ért el.
2. Asszociáció
Itt a madarunk valamilyen szituációra egy meghatározott választ produkál. Pl. meglátja a diót a kezünkben és erre azt mondja, hogy "kérek diót",vagy bejöttünk a szobába, erre a madár köszönt minket.
3. Absztrakció
A valós eseményektől elvonatkoztatott általánosítások. Pl. ha addig minden sapkás embert a madár előtt Imrének hívunk és ezt vele is tudatjuk, akkor egy vadidegen, sapkás embert a madár "Szervusz Imre" felkiáltással fogja köszönteni, ha erre tanítottuk. De persze egy kopasz, vagy egy kalapos embert már egészen más köszöntéssel fogadja.
4. Anticipáció
Előre jelzések, a madár bizonyos dolgokból a következő eseményekre következtet. Pl. látja a madár, hogy elmenni készülődünk valahova, (utcai ruha, nők esetében sminkelés, stb) és elköszön a madár (holott még nem indultunk el), avagy valahogy tudatni próbálja, hogy nem tetszik neki a dolog. (duzzog, rikácsol, beszél).
5. Kezdeményezés
Az összes fenti szinteken a madár mindig egy adott szituációra reagált, mindig az váltotta ki a cselekvést. Ezen a szinten viszont már a madár kezdeményez. Ő tesz javaslatot játékra, mutatja, hogy ki akar jönni, avagy ennivalót kér. Ekkor már valódi kommunikáció zajlik papagáj és ember között.

... és végül egy kisfilm, hogy mit is lehet itt elérni...
2010.04.09 16:14
Vissza a főlapra
websas.hu